Какво спестявате?

Повърхността на сферата е около  ¼ по-малка, отколкото повърхността на куб със същия обем. Това означава, че ще са необходими по-малко материали за строителство.


Дървената сферична конструкция  е лека, което облекчава бетонния фундамент. Ако се използват дървени или метални пилони, дървената основа на къщата може да започне да се гради веднага.


По-малко строителни материали и по-кратко време на изграждане до ключ. Съответно намаляват разходите за вложените материали и персонал. Минимум строителни отпадъци и прах.


Нашите къщи отговарят на изискванията на стандарт Пасивна къща.

Това означава, че в годините на експлоатация на сградата спестяването на енергия за отопление в пасивните сгради е с около 75% в сравнение с конвенционално построена по актуалните строителни норми сграда. 

Икономията също така се осъществява от липсата на термомостове, поради еднородността на ограждащите повърхности и значително по-малките загуби на топлина през ограждаща повърхност.


Намаляване на строителните разходи при пасивните къщи се предизвиква от:

- в много редки случаи са необходими отоплителни тела, стенно и подово отопление и свързаната с тях техника

- липса на котелно помещение и склад за гориво

- по-малки разходи за подготовка на топла вода и поддръжка на отоплително съоръжение


-20% разходи за материали
-30% излишна площ
-30 до 75% разходи за отопление
-60% разходи за експлоатация