ВЛИЯНИЕ НА СФЕРИЧНА ФОРМА ВЪРХУ ЧОВЕК

 Това е нашият първи дом:

сферична форма

И този дом е със сферична форма! 

сферична форма

Цялата жива природа е изпълнена със сферични форми и няма прави ъгли.
Звезди и планети, небесният купол над нас.сферична форма


Жилищата на повечето животни и птици са с полусферична или сферична форма. Мъдрата природа е сложила основата на живота в яйце или утроба, а не в куб...


Моята къща е моята крепост
сферична форма

За да може нашата къща да ни предостави подкрепа и равновесие в живота ни, тя трябва да бъде с правилната форма.
И това не е само прищявка. Здравето на човека зависи и от това.

Резултатите от изследванията показват, че околната среда оказва огромно въздействие върху човешкия мозък. Освен това в науката днес се е появил нов термин "невроархитектура". С нейната помощ учените предлагат изграждане на пространства, като се вземат предвид не само различните физически потребности на човека, но и особенности на нервната му система.

ИДЕАЛЕН ДОМ Е СЪС СФЕРИЧНА ФОРМА

Най-хармоничната форма за живот е кръгът (купол). Подсъзнателно, тя се възприема като защита. Например „идеални" кръгли (сферични) форми в църкви, храмове, древни архитектурни форми. Още на входа, преди да влезе, всеки човек се чувства спокоен и умиротворен.

Липсата на остри ъгли създава приятна чиста енергия. В една къща със сферична форма енергиите от всички посоки се сливат хармонично в центъра. Резултат, от което е съвършен енергиен баланс. Вътрешната енергия на куполните къщи е уникална, тъй като всички основни жизнени потоци се разпределят по балансиран начин. Именно към такъв баланс подсъзнателно се стреми човешкото същество.

В Уралския държавен архитектурно-художествен университет  
аспирант Н. А. Бурдина с научен ръководител проф. А.А.Барабанов провеждат интересно изследване, 
озаглавено Влиянието на архитектурно-пространствените форми върху човека.  
Анализирани са общо 17 различни форми. Изводите са следните:


Пространствата с КУБИЧНА ФОРМА
предразполагат към
рутинна всекидневна работа,

съсредоточаване,
решаване на умствени задачи,
но и към напрежение, конфликтност и агресия

Пространствата с форма ¾ СФЕРА:
създават условия за релакс, уют, покой,
духовни преживявания,
творчество – като състояние на душата,
общуване с любими хора,
усещане за хармония

Куполната къща, построена от нас, има следните предимства за живот на едно семейството:

В тази къща всичко е удобно, движението в нея е лесно и бързо. Няма ъгли, където се натрупва прах, почистването също е улеснено. Правилно разположените кухненските мебели ще помогнат на домакинята да готви бързо и вкусно, да създаде атмосфера на уют.

За главата на фамилията е идеално място за релаксация, където самата атмосферата естествено предразполага към това.

За децата това не е къща, а приключение. Формите са безопасни, децата интуитивно се движат в кръг.  Липсата на остри ъгли изключва несъзнателните конфликти. Акустиката е толкова обемна, че хората естествено започват да говорят  по-тихо.

 Самата къща е гостоприемна, насърчава комуникация и взаимодействие, пак  благодарение на нейната форма.  Усещането за комфорт за гостите понякога е необяснимо, просто се чувстват чудесно и ще искат да се върнат пак.


Това е и типичната форма на жилище на номадските племена -

символ на колелото, движението, Живота и Единението.

В историята на човечеството много от първите домове са били кръгли: вигвами, юрти, иглута.

Кръгът е най-съвършената форма в двуизмерния свят и е в основата на купола.

Сферата е най-съвършената форма в триизмерния свят.


Ние претворяваме сферичната форма по нов модерен начин