ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - ВАРИАНТИ

Проучване на енергийната ефективност и икономическата рентабилност на куполна къща с диаметър 10м

При направеното проучване бяха използвани 3 модела.

Първият отговаря на изискванията на комфорт и енергийна ефективност на немския стандарт Пасивна Къща.

Вторият модел е разработен да отговаря на изискванията на комфорт и енергийна ефективност на немския стандарт PHI Low Energy. 

Третият модел покрива изискванията за енергийна ефективност на българската действаща нормативна уредба. Взети са климатичните условия на климатична зона 7.

Различните характеристики на компонентите и сградните системи са описани в следната таблица:

За проучването бе използван немския софтуер за изчисляване на комфорт, рентабилност и енергийна ефективност на сградите РНРР. Получените резултати от съпоставката са следните:

Изчисленията за допълнителната инвестиция и нейната възвращаемост са направени с РНРР, ползвайки метода на сегашната стойност, при следните гранични условия: 3.5% реална лихва, цена на електроенергията 0.21лв/kWh, на топлинната енергия 0.17лв/kWh.

Къща по Стандарта Пасивна Къща

Първоначалната инвестиция, за покриване на стандарта Пасивна Къща, е по-висока с 47 Евро/кв.м, но в рамките на 6 години тя се изравнява, заради спестената енергия, с PHI Low Energy варианта, а при 7-мата година и с къщата, изчислявана по изисквания за енергийна ефективност в България, като след това носи само допълнителни спестявания на своите обитатели. 

Комфортът е изключително висок и покрива всички изисквания на EN 7730. През зимата няма ниски температури на повърхностите (най-ниска е при прозорците, където достига до 17°С), няма въздушни течения и шум, благодарение на оптимизираната вентилационна система с канален климатик, влажността целогодишно е в комфортните граници. 

PHI Low Energy къща

Първоначалната инвестиция, за покриване на стандарта PHI Low Energy, е по-висока с 39 Евро/кв.м, като при 8-мата година тя се изравнява с къщата, изчислявана по изисквания за енергийна ефективност в България и след това носи само допълнителни спестявания на своите обитатели. 

Комфортът е много висок. Влажността целогодишно е в комфортните граници.

Къща по изискванията за енергийна ефективност в България

Първоначалната инвестиция, за покриване на изисквания за енергийна ефективност в България, безпорно е най-малка, но само след 6-тата година тя става по-голяма, отчитайки допълнителните разходи за отопление. 

Заключение

При взетите предвид климатични условия и засенчване, най-рентабилна е инвестицията в купол по стандарта Пасивна Къща. Значителни са спестяванията и повишаването на комфорта и при варианта PHI Low Energy. Най-нерентабилна е инвестицията в купол покриващ изискванията за енергийна ефективност в България.

Светлин Добревски, управител на Пасивна Къща България